9019d509ecdcfd72cf74800e4e650a6

تولید - محصول

  • سر کاتر با کارایی بالا برای لایروبی مکش کاتر

    سر کاتر با کارایی بالا برای لایروبی مکش کاتر

    We ده ها سال است که بر اساس تجربه عملی با انواع خاک ها و کشتی های لایروبی از سراسر جهان، سرهای برش و چرخ های لایروبی را توسعه داده اند.فن آوری برش ما توسط دانش اساسی ما در مورد حفاری، ایجاد دوغاب و مقاومت در برابر سایش هدایت می شود.ترکیب این عوامل مبنای منحصر به فردی برای ارائه بهترین سر برش و چرخ های لایروبی در جهان است: